موسسه سخن آشنا
Sustained Achievement

آلمانی

۱۳۹۵/۱۲/۲۳

کلاس های زبان آلمانی

  • ساختار دوره های زنجیره ای A1 – C2
  • ترم های عادی(دو روز در هفته:هر روز ۱۲۰ دقیقه)
  • ترم های تک روز هفته(جمعه ها:هر روز ۱۸۰دقیقه)
  • ترم های نیمه فشرده)دو روز در هفته:هر روز ۱۸۰ دقیقه)
  • کلاس برای نوجوانان
  • کلاسهای محاوره
  • کلاسهای آمادگی برای هریک از آزمونهای سفارت

اطلاعات ترم ها

نام ترم ها طبقه بندی ترم ها

GRE  (Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen)

آزمون ها (بر اساس امتحانات رسمی سفارت درآموزشگاه گوته)
A 1.1 A1 Fit in Deutsch1
A 1.2 Start Deutsch1
A 2.1 A2 Fit in Deutsch2
A 2.2 Start Deutsch2
B 1.1 B1 Zertifikat Deutsch für Jugendliche
Zertifikat Deutsch
B 1.2
B 2.1 B2 Zertifikat Deutsch für den Beruf

Goethe-Zertifikat B2

Test Deutsch als Fremdsprache

B 2.2
B 2.3
C 1.1 C1 Prüfung Wirtschaftsdeutsch

Goethe-Zertifikat C1

Test Deutsch als Fremdsprache

C 1.2
C 1.3
C 2.1 C2 Das Goethe-Zertifikat C2: GDS
C 2.2
C 2.3
Stufen
Stufe A 1.1

Stufe A 1.2

Stufe A 1.3

Stufe A 1.4

Stufe A 1.5

Stufe A 1.6

 A1

دانشجو قادر خواهد بود پس از این دوره واژه های روزمره و جملات ساده را که در ارتباط با نیازهای مشخصی میباشد، درک کرده و بکار برد و خود را معرفی نموده و از دیگران پرسشهائی را بعمل آورد

Stufe A 2.1

Stufe A 2.2

Stufe A 2.3

Stufe A 2.4

Stufe A 2.5

Stufe A 2.6

A2

دانشجو قادر خواهد بود پس از این دوره واژه هایی با کاربرد زیاد در ارتباط با موارد مشخص (مانند اطلاعات درباره خود و خانواده، خرید، کار و محیط اطراف) را درک نموده و در شرائط ساده و معمول منظور خود را ادا نماید.

Stufe B 1.1

Stufe B 1.2

Stufe B 1.3

Stufe B 1.4

Stufe B 1.5

B1

دانشجو قادر خواهد بود پس از این دوره در صورت استفاده از زبان استاندارد و صحبت در مورد مسائل آشنا، نکات اصلی را درک نماید و در بیشتر مواردی که در سفر به کشور مربوطه با آن روبرو میشود، مشکلات خود را حل کند و در عین حال قادر خواهد بود با جملات ساده و پیوسته در ارتباط با مطالب آشنا و مورد علاقه، گفتگو نماید

Stufe B 2.1

Stufe B 2.2

Stufe B 2.3

Stufe B 2.4

B2

دانشجو قادر خواهد بود پس از این دوره نکات اصلی متون پیچیده در ارتباط با مطالب معین یا انتزاعی را درک نموده و در رشته تخصصی خود بحث های تخصصی را دنبال نماید. وی قادر خواهد بود بطور ناگهانی و روان گفتگو کند. بطوریکه یک گفتگوی عادی با شخصی که زبان مادریش است، بدون هیچ مشکلی برای هر دو طرف بخوبی ممکن باشد

Stufe C 1.1

Stufe C 1.2

Stufe C 1.3

 

Stufe C 2.1

Stufe C 2.2

Stufe C 2.3

                C1;C2                                    

دانشجو قادر خواهد بود پس ازاین دوره متون طولانی شامل طیف گسترده ای از واژه های سطح بالا را درک نموده و نکاتی را که مختصرا” مورد اشاره قرار گرفته اند نیز متوجه شود وی قادر خواهد بود بطور ناگهانی و روان گفتگو کند. بدون اینکه مجبور باشد به دفعات و بگونه ای محسوس در جستجوی لغات مورد نظر برآید. وی قادر خواهد بود پس از این دوره عملا” آنچه را میخواند یا میشنود بدون هیچگونه مشکلی درک نماید. وی قادر خواهد بود اطلاعات کتبی یا شفاهی از منابع گوناگون را جمع بندی نموده و در در این رابطه دلائل یا توضیحات مربوطه را به شکلی پیوسته عنوان کند.

اشتراک گذاری :
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه سخن آشنا می باشد
طراحی وب سایت : اعتماد وب